Bedrijfsbezoek De Doorbraak

Waterschap Vechtstromen

Bedrijfsbezoek De Doorbraak

9 april, 2018

Donderdag 29 maart jl. hebben leden van ZakenNet Almelo een bezoek gebracht aan “De Doorbraak” te Bornebroek. Henk Vrerink (voormalige medewerker van het Waterschap) vertelde op een enthousiaste wijze over de geschiedenis van het water in Twente en de rol van “De Doorbraak” hierin.  De Doorbraak is een “natuurlijke” watergang, die onder andere stroomt tussen Almelo en Zenderen en uitkomt in de Regge. De totale lengte bedraagt plm. 13 km. “De Doorbraak” zorgt voor de afvoer van het schone hemelwater van Enschede tot aan de Duitse grens bij Vasse. Kunstmatige hindernissen zoals de A35 en het Twentekanaal zijn met de huidige techniek overwonnen. Tevens is er langs de beide zijde van het water ruimte gemaakt voor de dieren. Ook zijn er in het water vistrappen aangelegd. Hierdoor zijn er verbindingszones gerealiseerd tussen het Salland en Twente.

Bekijk het fotoverslag!

Na de rondleiding werd de dag met een drankje en een hapje afgesloten. Al met al een gezellige en leerzame dag, die door Elvira van Daal op een perfecte wijze is georganiseerd.